شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

خلاصه اى از مفاهيم EPS و p/e: