شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

دامنه نوسان به چه معناست :