شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

دو سویه

بنیادی مقدماتی

بازار نزولی

بازار نزولی بر خلاف بازار صعودی فروشنده سهام خودش را به خریدار می فروشد که این فروش کمترین قیمتی که در بازار می توانند در

ادامه مطلب »