شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

زمان مجمع سالانه بزرگترین شرکت بورس مشخص شد