شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

زیره قبل از غذا یا بعد از غذا