شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

سرمایه چیست و انواع سرمایه