شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

شاخص بورس در سال 92