شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

شاخص بورس شهریور 96