شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

شاخص کل

تحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص کل هیچ صعودی همیشگی نیست و هیچ نزولی همیشگی نیست https://hw18.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/96ae7b4188c7a621b3d81a18b8775d1325157881-480p.mp4

ادامه مطلب »

شاخص (Index)

شاخص (Index): به معنای نمودار یا نشان دهنده است.ابزاری است جهت اندازه گیری و مقایسه تغییرات ایجاد شده در یک متغیر که در طول دوره

ادامه مطلب »