شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

شمارش معکوس بورس برای اجرای “برجام” و “بسته رونق”