شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

صف خرید

فیلتر کانال تلگرامی ضربان بورس

فیلتر صف فروش نمادهای پایه

سهام های که در پایه می باشند و صف فروش می باشند را می توانید به وسیله این فیلتر مشاهده نماید (tmax)>(py)*1.09&&(tmin)*1.09<(py)&&(bvol)==1&&(tvol)>0&&(pl)==(tmin)&&(tno)>10 آموزش نحوه قرار

ادامه مطلب »