شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

صورت سود و زیان

بنیادی مقدماتی

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان، بخوبی بیانگر میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی است. شرکت ها موظفند در پایان سال مالی، صورت صورت و

ادامه مطلب »