شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ضریب سرمایه در گردش