شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

فساد با اعدام حذف نمی شود