شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

فملي – ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌