شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

فولادمبارکه با تصویب افزایش سرمایه به 7500 میلیارد تومان، بزرگترین شرکت بورسی شد