شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

قابليت نقدينگي

بنیادی مقدماتی

قابلیت نقدینگی

قابلیت نقدینگی یک ورقه سهم به معنای امکان فروش سریع آن است. هر چه سهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کم تری به

ادامه مطلب »