شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

قانون fatf تصویب شد