شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

قشیر

تحلیل

تحلیل نماد قشیر

تحلیل نماد قشیر تحلیل نماد قشیر گروه قندی ها معمولا زمانی که بازار منفی می باشد خوب رشد می کنند حمایت خوبی روی ۲۲۲۱ ریال

ادامه مطلب »