شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

قند شيروان قوچان و بجنورد

تحلیل

تحلیل نماد قشیر

تحلیل نماد قشیر تحلیل نماد قشیر گروه قندی ها معمولا زمانی که بازار منفی می باشد خوب رشد می کنند حمایت خوبی روی ۲۲۲۱ ریال

ادامه مطلب »