شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

قیمت محصولات شیمیایی در نیمه اول و دوم مهرماه به شرح زیر است