شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

لبنيات‌كالبر

تحلیل های درخواستی

تحلیل تکنیکال غالبر

تحلیل تکنیکال غالبر تحلیل تکنیکال غالبر مقاومت های پیشروی این سهام ۱۲۳۳ ۱۳۲۸ ۱۳۹۸ ۱۴۷۸ می باشد این سهام ریزش های شدید کرده است و

ادامه مطلب »