شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ماشن سازی اراک

تحلیل

تحلیل نماد فاراک

تحلیل نماد فاراک تحلیل نماد #فاراک تحلیل در خواستی آقای حمید _مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ همانطور که در تصویر مشاهده می کنید سهم بعد از یک ریزش

ادامه مطلب »