شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

مجمع شرکت سرمایه گذاری غدیر