شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

مجمع چکاوه

مجمع

گوهران ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۵:۰۰ تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،واقع در تقاطع

ادامه مطلب »