شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نتیجه fatf در شورای نگهبان