شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نحوه آوردن نماد در مفید تریدر