شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نرخ ارز باید هرچه سریعتر تک نرخی شود