شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نرخ بانکی ارزها ثابت اعلام شد