شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نرخ دلار در بودجه سال95 ؟