شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نوسینده مقاله : رسول جاویدی

شدوص

شدوص ◾️شرکت دوده صنعتی پارس با سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی سودی معادل با ۵۱٫۶ تومان را برای هر سهم تا پایان سال مالی منتهی به

ادامه مطلب »