شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

نویسنده : رسول جاویدی

تایرا

با توجه به تغییر در ترکیب تولید و فروش، کاهش هزینه های مالی، افزایش سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی گروه و شرکت اصلی(شرکت اصلی

ادامه مطلب »