شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

وزارت خارجه به سوالات کمیسیون برجام پاسخ نداد