شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

وضعیت سهام ایران خودرو در شش ماه گذشته