شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

ویژگی شاخص بورس نزدک (nasdaq)