شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

پتروشیمی صنعت گامرون

خبـر

توقف پتروشیمی خراسان

شرکت پتروشیمی خراسان درباره توقف فعالیت توضیح داد. شرکت پتروشیمی خراسان فعالیت‌های خود را متوقف کرد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد که به دلیل

ادامه مطلب »