شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

پرداخت سود سهام ظرف 8 ماه