شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

پلیمر جاذب رطوبت (sap)