شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با معاملات آتی