شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

چرا بورس ناگهان مثبت شد؟