شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

کدال خچرخش

کدال خچرخش

تعدیل منفی با اهمیت در خچرخش / نماد خچرخش به دلیل تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم متوقف شده است. این سهم برای سال جاری

ادامه مطلب »