شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

کوچکترین سهامداران بازار سرمایه معرفی شدند