شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

یک پیشنهاد ویژه برای بهبود اوضاع بورس/ رفع تحریم ها رونق را به بورس بازمی گرداند