شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

۳- تهیه لیست حقوق در نرم افزار دارایی