شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

۴- تهیه لیست بیمه