شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

2-کانال نزولی: