شماره تماس کارگزاری توانا شعبه شیراز
07191015008

band-moving-average

اندیکاتور

اندیکاتور ۵

تصویر اندیکاتور برای نمایش کلیک کنید تصویر بالا از سه اتدیکاتور تشکیل شده است ۱- band-moving-average ۲-  cci-divergence ۳- dosr توجه                      توجه تصویر بالا سیگنال

ادامه مطلب »